• by:
  • May 21st, 2019
  • Category:

Oudenaarde,
Robert De Preesterstraat


De werken voor Norré-Behaegel Wegenbouw in de Robert De Preesterstraat omvat onder andere de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

Oudenaarde, Robert De Preesterstraat


Weg en Rioleringswerken in Robert De Preestertraat


De werken voor Norré-Behaegel Wegenbouw  in de Robert De Preesterstraat omvat onder andere de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. In het deel Landlos en Bellebroek wordt de rijweg vernieuwd en in de Robert De Preesterstraat (tussen de Nederenamestraat en de Puithoekstraat) wordt alle verharding van gevel tot gevel vervangen. Nieuwe voetpaden zullen worden aangelegd en op verschillende plaatsen worden er parkeerstroken voorzien. Bovendien worden er een aantal snelheidsremmende maatregelen aangebracht zoals asverschuivingen en wegversmallingen. Nieuw straatmeubilair en aangepast groen zal er voor een aangename omgeving zorgen.