• by:
  • May 21st, 2019
  • Category:

Haven Antwerpen,
Herstel en onderhoud


De opdracht voor Norré-Behaegel Wegenbouw omvat het herstel en onderhoud van de infrastructuur van de openbare wegen en bedrijfsterreinen die onder beheer van het Havenbedrijf Antwerpen vallen.

Haven Antwerpen


Herstel en onderhoud

De opdracht voor Norré-Behaegel Wegenbouw omvat het herstel en onderhoud van de infrastructuur van de openbare wegen en bedrijfsterreinen die onder beheer van het Havenbedrijf Antwerpen vallen. Het onderhoud en aanleg van nieuwe infrastructuur zijn deelopdrachten binnen deze raamovereenkomst. 

De uit te voeren werken bevinden zich in het havengebied (of in de nabijheid van het havengebied) van Antwerpen zowel Linker- en Rechteroever. De werken omvatten opbraakwerken, rioleringswerken, funderingswerken en het herstellen en aanleggen van verhardingen.