Grondwerken
Op basis van een grondige voorstudie starten wij met de uitvoering van Uw project. Dankzij onze gestructureerde aanpak kunnen wij Uw project binnen de afgesproken termijn voltooien.
Eigen studiedienst
Modern materiaal
Eigen betoncentrale
Norré-Behaegel grondwerken

Grondwerken


Ook voor gespecialiseerde grondwerken is Norré-Behaegel Wegenbouw  een perfecte partner: 

  • uitgravingen voor infrastructuurwerken
  • aanleggen van bermen
  • herinrichten van oevers
  • herstellen van het oude relief
  • uitgravingen van rioleringen en funderingen
  • bouwrijp maken van terreinen