Asfaltcentrale
Onze centrales maken cementgebonden producten en asfaltmengsels aan, steeds met respect voor het milieu en met aandacht voor duurzaamheid.
Eigen studiedienst
Modern materiaal
Eigen betoncentrale
Norré-Behaegel Asfaltcentrale

Asfaltcentrale - Topasfalt


Onze asfaltcentrale is uitgerust met een systeem waarbij oude asfaltgranulaten opgewarmd en gerecycleerd worden in asfaltmengsels in specifieke verhoudingen. Het recycleren van asfaltgranulaat draagt bij tot een duurzaam product en een milieubewuste aanpak. We gaan tot een maximum van 100% recyclage.