• by:
  • June 18th, 2019
  • Category:

Zulte,
Verkaveling "Veerstraat - Dorpsstraat"


Zulte, Verkaveling tussen Veerstraat en DorpsstraatPlaatsen van publieke ruimte op de wijk "Veerstraat - Dorpsstraat"

Tussen de Veerstraat, de Phlippostraat en de Dorpsstraat in Machelen komt een verkaveling met 42 huizen. De opdracht voor Norré-Behaegel Wegenbouw omvat het uitvoeren van rioleringswerken in een gescheiden stelsel, het plaatsen van wachtaansluitingen voor de afvoer van enerzijds het regenwater en anderzijds het huishoudelijk afvalwater. 

Aanleg van lijnvormige elementen, plaatsen van asfaltverhardingen en waterdoorlatende halfverhardingen zal ervoor zorgen dat de huidige landschap in een leefbare publieke ruimte wijzigt