• by:
  • October 10th, 2019
  • Category:

Middelkerke,
Brugsesteenweg


Gemeente Middelkerke samen met TMVW-Aquario investeren in de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Norré-Behaegel Wegenbouw zal de uitvoering voorzien van het vrijliggend fietspad.

Middelkerke, Brugsesteenweg


Herinrichting van kruispunt met Schorestraat en aanleg van vrijliggend fietspad.

Langs de Brugsesteenweg wordt het fietsverkeer een stuk aangenamer en veiliger. Gemeente Middelkerke en TMVW-Aquario, voorzien de werken langs deze weg. Norré-Behaegel Wegenbouw doet de uitvoering. 

Gestart wordt met de aanleg van de nieuwe grachten en worden toegangen klaargemaakt tot de akkers. De huidige gracht wordt gedempt en de aanleg van het vrijliggend fietspad zal pas gestart kunnen worden nadat deze aanvulling een winter heeft kunnen rusten.

Het vrijliggend fietspad zal 2m50 breed zijn om de toestroom van fietsers richting de kust veilig te laten gebeuren. 

Op het kruispunt van de Brugsesteenweg met de Schorestraat vinden ook herinrichtingswerken plaats. Beide wegdelen zullen er gescheiden worden met een vluchtheuvel, teneinde het fiets- en voertuigverkeer duidelijk te kunnen scheiden.

Norré-Behaegel Wegenbouw