• by:
  • May 21st, 2019
  • Category:

Westende,
Westendelaan


Westende, Westendelaan


Weg- en rioleringswerken Westendelaan


De N318 Westendelaan onderging een grondige facelift. Zowel bovengronds als ondergronds zorgen ingrijpende werken voor een compleet vernieuwde weg. Norré-Behaegel Wegenbouw brak de bestaande weg op, verwijderde de oude riolering en verving deze door een gescheiden stelsel. Dit betekent dat het vuilwater en regenwater na de heraanleg afzonderlijk afgevoerd worden. Vervolgens werden alle huizen aangesloten op het nieuwe rioleringsnet.

Na het uitvoeren van de ondergrondse werken startte Norré-Behaegel Wegenbouw met het aanleggen van de vernieuwde bovenbouw. Zowel de rijweg als de voet- en fietspaden werden verniewd. Groenzones en nieuw straatmeubilair benadrukken het aangename karakter van de weg.