• by:
  • May 18th, 2020
  • Category:

Diksmuide,
Ringweg N35-N369


Het eerste deel van de nieuwe omleidingsweg die wordt aangelegd is het deel tussen de spoorweg en de brug over de IJzer. Tegelijk wordt ook een nieuwe verbindingsweg aangelegd die de Kapellestraat verbindt met de IJzerdijk.

Diksmuide, Verbindingsweg N35-N369


Aanleg van fase 1 voor de zuidwestelijke verbindingsweg Diksmuide.

Op maandag 18 mei startte we met Norré-Behaegel Wegenbouw de langverwachte werken voor de aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg in Diksmuide. Deze omleidingsweg moet doorgaand verkeer en vrachtverkeer uit het stadscentrum houden zodat de verkeersveiligheid én leefbaarheid verbetert. De werken zullen in meerdere fases gebeuren de komende jaren. Norré-Behaegel Wegenbouw start de eerste fase. 

In deze fase worden volgende werken uitgevoerd:

Het eerste deel van de nieuwe omleidingsweg die wordt aangelegd is het deel tussen de spoorweg en de brug over de IJzer.

Tegelijk wordt ook een nieuwe verbindingsweg aangelegd die de Kapellestraat verbindt met de IJzerdijk. Waar de omleidingsweg de Kapellestraat kruist, zal de Kapellestraat immers ‘geknipt’ worden. Er zal dus geen toegang zijn vanop de Kapellestraat naar de omleidingsweg. Daarom wordt er een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd waardoor de Kapellestraat kan aansluiten op de IJzerdijk. Op die manier blijft het centrum van Diksmuide bereikbaar voor de bewoners van Sint-Jacobskapelle. Fase 1 omvat ook de voorbereidende werken voor fase 2: het gebruiksklaar maken van de zone tussen de Kaaskerkestraat en de spoorweg. Dat omvat het gebied munitievrij maken en het rooien van bomen waar nodig. (start na broedseizoen) Tenslotte omvat fase 1 ook de voorbereidende grondwerken voor de aanleg van de nieuwe brug van de omleidingsweg over de IJzer. 

In totaal zijn er 150 werkdagen voorzien. We voorzien de einddatum van de eerste fase tegen het najaar van 2021. Nu hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn. 

Norré-Behaegel Wegenbouw