• by:
  • December 3rd, 2019
  • Category: nieuws, Veiligheid, VCA, Norré-Behaegel

VCA Petrochemie


VCA** en het recent behaalde VCA Petrochemie tonen aan dat we tijdens de uitvoering van werken alle essentiële preventiemaatregelen in acht nemen. Ricico's voor medewerkers ter plaatse zijn minimaal.

VCA PetrochemieVCA staat voor “Veiligheids-, Gezondheids- en milieuchecklist Aannemers” en is een procedure voor de certificatie van het veiligheidsmanagementsysteem. VCA-Petrochemie is het allerhoogste niveau binnen de VCA Checklist.

Een significant verschil tussen de certificering VCA** en VCA-P is het aantoonbaar bevorderen van het VGM-bewustzijn en –gedrag van alle medewerkers alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

Dit certificaat toont aan dat Norré-Behaegel Wegenbouw een betrouwbare partner is voor industriële klanten.

VCA Petrochemie