• by:
  • March 7th, 2020
  • Category: nieuws

Kleine Freesmachine


Ter aanvulling van het machinepark voor freeswerken werd recent een kleine freesmachine in dienst genomen.

Wirtgen kleine FreesmachineBij het vernieuwen van een asfaltlaag, moet er in bijna alle gevallen freeswerk worden verricht. Met behulp van een asfaltfrees kan een asfaltlaag, of een deel daarvan, verwijderd worden. Het verwijderen van dergelijk taai materiaal vergt robuuste machines. 

Norré-Behaegel Wegenbouw beschikt over een uitgebreid en hoogwaardig machinepark met verschillende freesbreedtes. Dit voor grote en kleine werken. Alle asfaltfrezen kunnen vervoerd worden met eigen transport. Wij werken met een team van flexibele professionals, die snel en effectief freeswerk kunnen verrichten.

Norré-Behaegel Wegenbouw draagt op deze manier bij aan een snelle afronding van de wegwerkzaamheden, want de weggebruiker is niet gebaat bij lange stremmingen.

Recent werd dan ook een nieuwe kleine asfaltfrees in dienst genomen. Met deze freesmachine willen we ook de kleinere markt bedienen. Dit slaat op kleinere werkzaamheden als het verwijderen van belijningen en het uitfrezen van profielen en afwateringen waar de gangbare machines al snel te groot voor zijn.

Deze machine is snel inzetbaar voor zowel de particuliere als voor de publieke markt. 

Wirtgen Freesmachine