• by:
  • May 21st, 2019
  • Category:

Westende,
Koninklijke Baan


Dae auta nisquametus vel molorro odit, sum reperum undigent unt voluptatus essi officte ndent. Usae doloreptati qui auta quodisque.

Koninklijke baan, Westende


Herinrichting N34


De tram zal er de dorpskern van Lombardsijde verlaten en op het nieuwe traject zijn weg vervolgen op de middenberm van de N34 Kustweg. De kusttram zal het traject naar Lombardsijde dorp niet meer moeten volgen en zal aan de Zeelaan rechtdoor rijden tot aan het Koning Albert I-monument in Nieuwpoort. Hierdoor wordt de reistijd tussen Westende en Nieuwpoort korter. Het gaat over een traject van 1500 meter dat wordt aangelegd. Er komen nieuwe haltes aan het kruispunt met de Zeelaan en ter hoogte van de Schoolstraat.

Niet enkel voor de tramreizigers staan er veranderingen op til, ook voor chauffeurs zal er best wat veranderen. Zo zal het aantal doorsteken over de trambedding flink verminderen, enkel de doorsteken aan de Zeelaan en aan het Albertmonument blijven behouden. Alle andere doorsteken worden volledig afgesloten voor het autoverkeer.